FLOW3
FLOW3

FLOW3 is de software die gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de nieuwe TYPO3 versie 5.

Anders gezegd: FLOW3 is het development framework voor TYPO3 en de TYPO3 extensies, maar het kan ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van andere PHP/MySQL gebaseerde applicaties zoals een CRM systeem.

FLOW3 is dus in zekere zin te vergelijken met ZEND Framework.

* FLOW3 is voortgekomen uit de ontwikkeling van de komende TYPO3 versie 5.0, de nieuwste versie van het CMS.
* FLOW3 kan geheel onafhankelijk worden gebruikt van TYPO3 als een ontwikkel framework
* Het is gepubliceerd onder de LGPL en dus Open Source
* Het maakt uitgebreid gebruik van software ontwikkelings paradigma's die nog niet bereikbaar waren binnen de wereld van de huidige PHP programmering.

FLOW3 is geen bonte mix van verschillende bijeengeraapte componenten. Het is een framework dat je helpt met het opzetten en het onderhouden van je nieuwe applicatie. Onderdelen van FLOW3 zijn Object Lifecycle Management, Package Management, Resource Management en Security. Real business logica laat FLOW3 over aan software pakketten van derden.

Voor meer informatie kun je de website bezoeken: http://flow3.typo3.org

Follow us on twitter